Thursday
Nov 14
Friday
Nov 15
Saturday
Nov 16
Sunday
Nov 17
Monday
Nov 18
Conditions 353 353 266 119 353
  Light rain shower Light rain shower Light drizzle Cloudy Light rain shower
High 8°C/46°F 9°C/49°F 8°C/47°F 7°C/45°F 8°C/46°F
Low 7°C/44°F 9°C/47°F 7°C/45°F 6°C/42°F 5°C/41°F
Wind NE 23 mph/36 kmh NE 23 mph/37 kmh E 18 mph/29 kmh WNW 8 mph/13 kmh NNW 18 mph/29 kmh
Rain 6.6mm 3mm 1.2mm 0mm 2mm